ورق های ام دی اف سفید

ام دی اف ۱۶ میل ۱۸۳×۳۶۶   واناچای  دانسیته ۷۲۰

ام دی اف ۱۶ میل ۱۸۳× ۳۶۶   پنل پلاس درجه یک تایلند دانسیته ۷۳۰

روکش آلمانی ۹۰ گرمی در کروم های مات -براق و برفی