ورق های ام دی اف سفید

ام دی اف ۱۶ میل ۱۸۳×۳۶۶   واناچای  دانسیته ۷۲۰ ام دی اف ۱۶ میل ۱۸۳× ۳۶۶   پنل پلاس درجه یک تایلند دانسیته ۷۳۰ روکش آلمانی ۹۰ … ادامه خواندن ورق های ام دی اف سفید